న్యూస్ హంట్ నుండి మీరు డైలీహంట్ కు అప్ గ్రేడ్ అయ్యారా?

ఫ్రెండ్స్!
మీ అభిమాన యాప్ ‘న్యూస్ హంట్ ‘ ఇప్పుడొక సరికొత్త రూపంలో మీ ముందుకొచ్చింది – డైలీహంట్ గా!

downloadApp11
ఇప్పటి వరకు మీరు న్యూస్ హంట్ ద్వారా ఏమేం పొందారో అవన్నీ ఈ డైలీహంట్ లో కూడా ఉన్నాయి- అంతేకాదు ఇప్పుడు ఈ యాప్ మీ ప్రాధాన్య భాషలో లభిస్తుంది. డైలీహంట్ లోని సరికొత్త ఫీచర్ల ద్వారా మీరు మరింత సులువుగా మీకు నచ్చిన వార్తలు, పుస్తకాలు, కామిక్స్ తదితర కంటెంట్ వెతకగలరు, చదవగలరు.
ఇక ఆలస్యమెందుకు? ఈరోజే డైలీహంట్ యాప్ ను మీ సొంతం చేసుకోండి!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s