ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಹಂಟ್ ನಿಂದ ಡೈಲಿ ಹಂಟ್ಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ?

ಪ್ರಿಯ ಮಿತ್ರರೇ ,
ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ App ನ್ಯೂಸ್ ಹಂಟ್ ಈಗ ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ – ಡೈಲಿ ಹಂಟ್ !
downloadApp11
ಡೈಲಿ ಹಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಹಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚಿದ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಇವೆ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಈಗ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಹೊಸ ಅಂಶಗಳು, ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ತೆ ಹಾಗು ಪುಸ್ತಕ ಓದುವುದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಸರಳಾಗಿಸಲಿದೆ.

ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಿರಿ, ಇಂದೇ ಈ Appನ್ನು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s