શું તમે ન્યૂઝહન્ટને ડેઇલીહન્ટમાં અપગ્રેડ કર્યું?

મિત્રો!
તમારી મનપસંદ એપ ન્યૂઝહંટ આવી ગઇ છે હવે એક નવા જ અવતારમાં – ડેઇલીહન્ટ !

downloadapp11

ડેઇલીહન્ટ આપશે તમને એ બધું જ, જે તમને ન્યૂઝહન્ટમાં પસંદ હતું અને સાથે જ આ એપ હવે તમારી પોતાની ભાષામાં છે. આમાં એવા ઘણા ફિચર્સ છે, જેના થકી તમે સમાચારો, પુસ્તકો, કોમિક્સ અને અન્ય વાંચનસામગ્રી ખૂબ જ સરળતાથી શોધીને વાંચી શકો છો. તો હવે રાહ શેની જુઓ છો, આજે જ આ એપ મેળવો !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s