நியுஸ்ஹன்ட் டை டெய்லிஹன்ட் ஆக்கிவிட்டீர்களா ?

நண்பர்களே !

உங்கள் அபிமான  செயலி நியுஸ்ஹன்ட் தற்போது  டெய்லிஹன்ட் ஆகிவிட்டது !  இந்த புதிய செயலி உங்களிடம்  இல்லை என்றால் நீங்கள் சுவாரசியமான பலவிஷயங்களை மிஸ் செய்கிறீர்கள்.

downloadapp11

டெய்லிஹன்ட்  டில்  நியுஸ்ஹன்ட்  உள்ள அனைத்து சுவரசியமான விஷயங்களும் உள்ளன. இந்த  செயலி தற்போது  உங்கள் விருப்பமான மொழியில்  உள்ளது. இங்க பல விஷயங்கள் உங்களுக்கு தேவையான  செய்திகள் , புத்தகங்கள் , காமிக்ஸ்கள்  தேட உதவுகின்றன . இன்னும் ஏன்  காத்திருக்கிறீர்கள் ? இன்றே  டவுன்லோடு  செய்யுங்கள் !